Evenementen

De Overkoming organiseert congressen en andere evenementen met een idee erachter. Dat concept wordt uitgewerkt door de vorm van de communicatie op de bijeenkomst: niet altijd is de lezing-met-workshop-en-panel-ter-afsluitng de beste vorm om mensen over uw verhaal te spreken. De Overkoming denkt zowel na over de beste vorm van groepswerk als over de visuele en dramatische vertaling van uw verhaal. De Overkoming is gespecialiseerd in concept en idee, maar kan desgewenst ook de organisatie van uw evenement of congres op zich nemen.Milieumarkt Mariahoeve

Op 28 augustus 2010 organiseerde de Overkoming met kunstenares Anneloes Groot en Mieke Nugteren van B&N Event een milieumarkt in het Haagse stadsdeel Mariahoeve. Het winkelend publiek kon informatie krijgen over subsidies voor milieumaatregelen zoals groene daken, terwijl er ook bedrijven stonden die dit soort producten leveren. Ook was er aandacht voor woningisolatie en recycling, en organisaties zoals de dierenbescherming, IVN, imkersvereniging, enzovoort .Voor bewoners, corporaties , gemeente en bedrijfsleven was dit initiatief een eye opener.Wethouder Baldewsingh van Duurzaamheid opende de forum tijdens de markt. In het forum gaven deskundigen hun mening over milieu en groen in de wijk. Alle forumleden waren het erover eens dat er teveel versnippering is. Bij het plannen van woningbouw en renovatie zou de aandacht voor duurzaamheid en groen en integraal meegenomen moeten worden. Dat vergt ook coördinatie van de onderhoudsplannen van VVE’s en corporaties. Hier is goede samenwerking vereist. Het forum beschouwde die dag als een startpunt voor activiteiten voor een groene en duurzame toekomst van Mariahoeve.

Op de foto’s een sfeerimpressie van het forum en publiek. Het forum , v.l.n.r.:
Ir.Theo Vogelzang
Pieter Sitsen (architect van http://www.kow.nl/bureau/)
Alfred Meijers, architect, docent Hogeschool Arnhem Nijmegen en Biotope City)
prof. Helga Fassbinder (oprichter http://www.biotope-city.net/)
Geert van Poelgeest (http://www.haagsmilieucentrum.nl/)
ing. Roel Roel (http://www.wijkberaadmariahoeve.nl/wbmh/)
FOTOGRAFIE JELLE HELLINGA DEN HAAGOp survival met de Haagse Onderwijsportal

Het Plaform Digitaal Leren Den Haag bundelt de inspanningen van schoolbesturen en gemeente om ICT in het onderwijs te bevorderen. Na uitrol van hardware en netwerken was najaar 2002 de Haagse Onderwijs Portal aan de beurt, een leeromgeving met een open en besloten deel met vele mogelijkheden. Die staan of vallen wel met de invulling die scholen daar zelf aan willen geven. Daarom wilde Digitaal Leren Den Haag een bijeenkomst, waarop de portal in alle mogelijkheden op een enthousiasmerende manier werd vertoond.


GRAFISCH ONTWERP JELLE HELLINGA DEN HAAG

Uitnodigingen werden niet alleen aan de scholen verstuurd, een promoteam bezorgde de kaarten persoonlijk in de postvakken van alle ca. 10.000 Haagse leerkrachten. Het programma bestond uit twee plenaire delen, waarin best practices van scholen vertoond werden, en de video Made in Den Haag (concept en organisatie ook de Overkoming). T.V-vrouw Paula Udondek was dagvoorzitter. Deelnemers konden naar 7 gespecialiseerde workshops om hand on uit te proberen welke mogelijkheden de portal heeft. En er waren computers te winnen met het Get-the-portal-picture-spel (productie ook Overkoming), docenten konden een karaoke CD inzingen om kennis te maken met de creatieve mogelijkheden van ICT in het onderwijs, en er was aandacht voor RSI-preventie in de vorm van oefeningen en massage.Paula Udondek speelt het Gettheportalpicturespel, waarbij scholen een computer konden winnen als ze genoeg vragen over ITC in het onderwijs goed konden beantwoorden, en de Haagse onderwijsbeelden bijtijds herkenden.Na elke workshops konden deelnemers hands on zelf alles uitproberen. Studenten (in de t-shirts) konden iedereen voorthelpen.RSI voor leerlingen? Niet als onderwijsgevenden weten wat ze daar tegen moeten doen. Fysiotherapeuten oefenden met de studenten.


FOTOGRAFIE JELLE HELLINGA DEN HAAG

Paul Mengelberg van het Aloysius College vertelt tijdens een workshop hoe hij toetsen maakt die in de portal gepubliceerd kunnen worden.Groot Haags verkeersdebat

Voor de DeBatterij organiseerde de Overkoming het verkeersdebat. Onderdeel van dit evenement waren geluidsfragmenten van straatinterviews met Hagenaars. Vormgeving was in handen van Jelle Hellinga.

GRAFISCH ONTWERP JELLE HELLINGA DEN HAAGSteunpunt Conserveren Rijkswaterstaat

Voor het Steunpunt Conserveren van Rijkswaterstaat organiseerde de Overkoming vier regionale bijeenkomsten voormedewerkers van Rijkswaterstaat onder met motto "Een rondje conserveren".

GRAFISCH ONTWERP JELLE HELLINGA DEN HAAGEmancipatieraad

De Emancipatieraad werd opgeheven en wilde een slotconferentie waarin de nadruk lag op de overdracht van het werk aan andere organisaties. De Overkoming bedacht een presentatie in de vorm van een actualiteitenprogramma; achter presentator Andrée van Es en de gasten werden vrouw- en manbeelden uit de media getoond uit de periode dat de Emancipatieraad gewerkt had, met collages van GriffinKommer. Ook was daar plek voor de projectie van statements van de gasten.

FOTO EN GRAFISCH ONTWERP JELLE HELLINGA DEN HAAG

Na afloop kreeg iedereen een mini-t.v.-gidsje om alles nog eens rustig na te lezen. Vormgeving Jelle Hellinga

GRAFISCH ONTWERP JELLE HELLINGA DEN HAAG

En natuurlijk leidde de keus van mannelijke hosts en obers tot media-aandacht...