CampagnesD'Angelino Made in Heaven

Voor kunstenaar en ontwerper Peter George d'Angelino Tap doet de Overkoming de communicatie rond zijn bruidslijn die dit jaar in diverse periodes te zien is bij ANNA@KV2, Anna Vastgoed & Cultuur, Korte Vijverberg 2, steeds vergezeld van één van zijn kunstprojecten. Concept van de website www.dangelinomadeinheaven.com is van Mariët, Jelle Hellinga ontwierp en bouwde hem. Ook perscontacten en flyers werden ontwikkeld.


Kies! Sociale Supermarkt

Bij Kies! krijgen klanten voedselbank niet langer een standaardpakket, maar kunnen ze zelf shoppen in een verbouwde SRV-wagen. Op de uitdeelpunten zijn getrainde vrijwilligers aanwezig die het gesprek aangaan met de klanten: welke keuzes zouden zij verder in hun leven willen maken? Voor dit project van STEK Den Haag en de voedselbank Haaglanden doet de Overkoming de communicatie en zit Mariet Herlé in de werkgroep die het management adviseert. Mariët schreef een communicatieplan, organiseerde de perspubliciteit rond de opening. Jelle Hellinga ontwikkelde de huisstijl, en er kwamen de nodige nieuwsbrieven en flyers.
Expats wandelfolder voor De Gemeente Den Haag

De Gemeente Den Haag wil met de nota de Haagse Brug expats zich beter thuis laten voelen in de woonwijken van Den Haag, en bewoners van die wijken in contact brengen met expats. De Overkoming produceerde de eerste wandeling in de wijk Haagse Hout.

GRAFISCH ONTWERP JELLE HELLINGA DEN HAAG
Digitaal Leren Den Haag / Haagse Onderwijs Portal

Het Plaform Digitaal Leren Den Haag bundelt de inspanningen van schoolbesturen en gemeente om ICT in het onderwijs te bevorderen. Na uitrol van hardware en netwerken was najaar 2002 de Haagse Onderwijs Portal aan de beurt, een leeromgeving met een open en besloten deel met vele mogelijkheden. Die staan of vallen wel met de invulling die scholen daar zelf aan willen geven. Daarom was communicatie cruciaal. De Overkoming maakte een communicatieplan en produceerde affiches en een folder, ontworpen door Jelle Hellinga. Ook werd de opening verzorgd op een school in de Schilderswijk, met natuurlijk de leerlingen in de hoofdrol. Voor intermediairen werd met grote spoed een voorlichtingsvideo vervaardigd over dit project.

GRAFISCH ONTWERP JELLE HELLINGA DEN HAAG

Ook wilde Digitaal Leren Den Haag een bijeenkomst, waarop de portal in alle mogelijkheden op een enthousiasmerende manier werd vertoond.

GRAFISCH ONTWERP JELLE HELLINGA DEN HAAG

Uitnodigingen werden niet alleen aan de scholen verstuurd, een promoteam bezorgde de kaarten persoonlijk in de postvakken van alle ca. 10.000 Haagse leerkrachten.FOTO'S JELLE HELLINGA DEN HAAG

Het programma bestond uit twee plenaire delen, waarin best practices van scholen vertoond werden, en de video Made in Den Haag (concept en organisatie ook de Overkoming). T.V-vrouw Paula Udondek was dagvoorzitter. Deelnemers konden naar 7 gespecialiseerde workshops om hand on uit te proberen welke mogelijkheden de portal heeft. En er waren computers te winnen met het Get-the-portal-picture-spel (productie ook Overkoming), docenten konden een karaoke CD inzingen om kennis te maken met de creatieve mogelijkheden van ICT in het onderwijs, en er was aandacht voor RSI-preventie in de vorm van oefeningen en massage.Rijkswaterstaat - Steunpunt Conserveren

Het Steunpunt Conserveren van Rijkswaterstaat heeft als taak de conserveringswerkzaamheden aan alle kunstwerken van Rijkswaterstaat te optimaliseren. Te laat onderhoud betekent dat kostbare bruggen en sluizen niet goed beschermd zijn, te veel onderhoud is niet efficiënt. Hiervoor werkte het Steunpunt o.a. samen met de branchevereniging van schilders, met wetenschappers, enzovoort. Het Steunpunt, geadviseerd door Twynstra Gudde, wilde het bewustzijn van dit probleem en de deskundigheid bij alle doelgroepen verhogen. De Overkoming werd ingeschakeld om een nieuwsbrief te produceren en regionale bijeenkomsten te organiseren.

GRAFISCH ONTWERP JELLE HELLINGA DEN HAAG
Een staaltje van verantwoordelijk werk

Het COA (Contactcentrum Onderwijs Arbeid) vroeg om een campagne waarmee regionale instellingen in de gezondheidszorg in de regio herintreedsters en allochtonen konden werven. Het "Florence Nightingale" -imago moest nadrukkelijk vermeden worden. Het werd dus een "een staaltje van verantwoordelijk werk". De Overkoming ontwikkelde materialen waarmee de instellingen een promotiebus langs winkelcentra konden laten rijden en organiseerde het startevenement met staatssecretaris Simons.

GRAFISCH ONTWERP JELLE HELLINGA DEN HAAG