Onderwijs

Tot en met schooljaar 2012/2013 had Mariët een volledige aanstelling bij de Hogeschool Rotterdam. Naast de begeleiding van afstudeerders en stagiaires voor de opleiding Communicatie gaf ze Communicatietechnieken, Bijspijkeren Nederlands en Marketingcommunicatie aan de opleiding Commerciele Economie.

Schooljaar 2009/2010 begeleidde Mariët stagiaires en afstudeerders Communicatie en gaf ze het vak Communicatietechnieken aan de opleiding Commerciële Economie van de Hogeschool Rotterdam, en gaf ze lessen Nederlands aan studenten Communicatie die hun diagnostische toets niet gehaald hadden.

Schooljaar 2008/2009 begeleidde Mariët Herlé stagiaires en afstudeerders Communicatie voor de Hogeschool Rotterdam.

In 2007 werkte Mariët Herlé mee als docent aan de minor Bladen Maken in de dag- en avondopleiding Communicatie van de Hogeschool InHolland.

Van 2004-2006 werkte Mariët Herlé als coördinator stages en projecten op de nieuwe opleiding Interactieve Media van de Hogeschool van Amsterdam.

Van 2001-2004 ontwikkelde Mariët Herlé met Carin Rustema de module Corporate Communication voor de Engelstalige opleiding van de NHTV in Breda, ITMC. Dit leidde tot het leerboek Corporate Communication Worldwide.

Van 1991 – 1996 zette Mariët Herlé de afdeling Bedrijfscommunicatie op van de toenmalige opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windesheim. Hieruit kwam het leerboek Bladenmaken voort.

GRAFISCH ONTWERP JELLE HELLINGA DEN HAAG


Voor de HBO-raad, vereniging van Hogescholen, deed Mariet Herlé een onderzoek onder stakeholders naar imago en identiteit van de HBO-raad en de hogescholen.Onderwijservaring

Bij InHolland werkte Mariet Herlé als docent mee aan de minor Bladen Maken. Ook coordineerde ze de ontwikkeling van de minor Beurzen en Evenementen. Ze heeft lesgegeven aan volwassenen (NT2, Engels van zeer laag niveau tot Cambridge Certificate). Aan HBO-studenten gaf ze Corporate Communicatie in het Engels en in het Nederlands. Aan volwassen beroepsbeoefenaren gaf ze les in PR en diverse communicatievakken.Onderwijsontwikkeling

Uit het lesgeven kwamen drie boeken voort: - Bladen Maken - Te Kijk Staan - Corporate Communication Worldwide

Voor TCB Tekst & Uitleg (Will van Sebille) schrijft ze mee aan diverse methodes voor(V)MBO, o.a. de Gemengde Leerweg Aan de slag.Duits met inhoud

Het Aloysiuscollege in Den Haag won een prijs in de wedstrijd van minister Hermans over hoe onderwijs in de toekomst er uit moet zien. Zij bedachten een nieuwe, vakoverstijgende manier van onderwijs geven; de Overkoming werkte samen met bureau TCB Tekst & Uitleg een pilot uit van twaalf weken, voor vakoverstijgend Duits, Economie, Verzorging en Cultuur, waarbij veel gebruikgemaakt wordt van internet en video. Ook een inventarisatie van geschikte internet- en videomaterialen hoorde tot de opdracht. September wordt het plan op een congres aan de minister gepresenteerd.

GRAFISCH ONTWERP JELLE HELLINGA DEN HAAG
Cyberparty: internetproject jeugdcultuur

Omdat de eigen uitgave van de Docentenschijf de Overkoming neerzette als specialist op het gebied van internet en onderwijs, vroeg het Aloysiuscollege om de invulling van een ICT-ontwikkelproject op het gebied van jeugdcultuur. De Overkoming bedacht een lessenserie waarin brugklassers via internet communiceerden over hun eigen cultuur met jongeren in Denemarken. Ook implementatie en evaluatie werden door de Overkoming verzorgd. Het complete project is te vinden op www.Aloysius.nl

GRAFISCH ONTWERP JELLE HELLINGA DEN HAAG
Trainingen

In-company verzorgde Mariët Herlé trainingen op het gebied van: - marktgericht denken in non profit organisaties - training organisatie en redactie bladen - training formuleren stakeholders en missie